Onze missie

Orthopedische Expertises Breda (OE Breda) houdt zich bezig met het opstellen van expertises en rapportages op orthopedisch chirurgisch gebied. 

Kennis van zaken

Uw medische rapportage wordt uitgevoerd door een praktiserend medisch specialist. Onze specialisten voeren de medische keuringen uit naast hun dagelijkse werkzaamheden als orthopedisch chirurg in het Amphia Ziekenhuis, mede daardoor bent u verzekerd van optimale orthopedische deskundigheid die vereist is voor een zorgvuldige specialistische overweging en beoordeling.  

OE Breda werkt vanuit de vakgroep orthopedie van het Amphia ziekenhuis in Breda. Wij leveren vanuit onze aandachtsgebieden en (sub)specialisaties als orthopedisch chirurg de specifieke en actuele kennis en ervaring die nodig is. Daarnaast zijn de rapporterende specialisten allen geschoold in het doen van rapportages. Dat wil zeggen, ofwel CIA geschoold met jarenlange ervaring, ofwel (kandidaat)  lid van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische rapportages (NVMSR).  Dit garandeert altijd kwalitatief hoogwaardige rapportages. 

Objectief en onafhankelijk

Onze orthopedisch chirurgische expertise rapporten zijn onafhankelijk van opdrachtgever en te keuren persoon, en zo objectief als menselijkerwijze mogelijk is. 

Voorafgaand aan elke rapportage wordt gecontroleerd of de keurende specialist onafhankelijk is van opdrachtgever en betrokkene. Ook mag de rapporterend geneesheer geen relatie hebben met de behandelaar over wiens handelen hij /zij een oordeel zou moeten geven.

Tenslotte heeft het OEB geen enkele andere relatie met opdrachtgevers dan die van aannemer van de opdracht. 

Stipt en overzichtelijk

Wij werken continue aan verbetering van onze diensten. Wij realiseren ons ook dat een rapportage een onderdeel is van een grotere procedure. Ons doel is om een rapportage zo snel als mogelijk aan te leveren na aanvraag. Vanzelfsprekend mag de kwaliteit van het rapport hierbij nooit in het geding komen. Dat betekent dat we vrijwel altijd binnen drie maanden na aanvraag een (concept)  rapport aanleveren. Indien dit niet mogelijk is zal dit tijdig gecommuniceerd worden. 

Om de voortgang te bevorderen sturen we de betrokkenen van tevoren een vragenlijst op en zullen we het elders verrichte aanvullend onderzoek opvragen. Daarbij hebben we natuurlijk wel de hulp van de betrokkene en partijen nodig.

De rapportages worden aangeleverd in een gestandaardiseerd, duidelijk, helder en herkenbaar format. Ook proberen we begrijpelijke Nederlandse en medische taal te gebruiken. Zo blijft de rapportage leesbaar en bruikbaar.

Afdrukken E-mail