Wachtlijst

We streven er naar om uw aanvraag voor expertise binnen 4 tot 6 weken in te plannen, e.e.a. is mede afhankelijk van de grootte van de casus.

Het inplannen van expertises op korte(re) termijn kan in overleg met Hetty Bastiaansen.

Afdrukken E-mail